Home Tags புலி பசித்தாலும் புல்லை தின்னாது விளக்கம்

Tag: புலி பசித்தாலும் புல்லை தின்னாது விளக்கம்

tiger history in tamil

புலிகள் பற்றிய சில தகவல்கள்

0
உலகில் பரவலாக அறியப்படும் பெருவிலங்குகளில் புலியும் ஒன்று. இந்தியா மற்றும் வங்கதேசத்தின் தேசிய விலங்காக புலி கருதப்படுகிறது. புலிகளின் எண்ணிக்கை 97 சதவீதம் அழிந்து விட்டது. அழிந்து வரும் புலிகளை பாதுகாக்கும் வகையில் ஆண்டுதோறும் ஜூலை 29-ம் தேதி சர்வதேச...

Recent Post